Đối tượng Hanjiaoshui ở thị trấn quận Zhongning Ningxia Hui Autonomous Region - 10 bộ.

Jul 21 , 2018

Vào tháng Chín, công ty của chúng tôi đã thắng thầu để mua đồng hồ đo lưu lượng điện từ của Hanjiaoshui ở thị trấn quận Ninh Hạ Hui Autonomous Region. Tổng số giao hàng là 25 bộ. Đây là một dự án quan trọng, cũng là dự án PPP đầu tiên trong khu tự trị Ningxia Hui. Sử dụng dự án này, Beijing Origin Water Technology Co., Ltd. phát triển nước tưới tiết kiệm hiệu quả ở nơi này để giải quyết vấn đề thiếu nước cấp và thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu thoát nghèo và đạt được sự thịnh vượng. Kế hoạch xây dựng khối lượng của khu vực thủy lợi Hanjiaoshui là 250 nghìn mu, bao gồm một khu vực tưới bổ sung để cải thiện kiểm soát kỹ thuật hiện có là 98 nghìn mu, diện tích tưới mới là 152 nghìn mu. Thủy lợi tiết kiệm nước hiệu quả được áp dụng ở tất cả những nơi này.

Ningxia zhongning Shouting water projectE-mail
skype
Aimer