Dự án hệ thống quản lý năng lượng EMS và tối ưu hóa năng lượng APC Qingdao Senturytire Co., Ltd. hợp tác với SUPCON - 42 bộ.

Jul 21 , 2018

Kể từ khi công ty chúng tôi hợp tác với SUPCON, chúng tôi đã trúng thầu nhiều dự án khác nhau cho việc mua thiết bị kỹ thuật trên toàn quốc. Vào năm 2017, công ty chúng tôi đã ký hợp đồng với SUPCON một hợp đồng cung cấp lưu lượng kế 69 mét cho hệ thống quản lý năng lượng EMS và dự án tối ưu hóa năng lượng của APC Qingdao Senturytire Co., Ltd. Hệ thống APC của máy nén khí của dự án này sẽ cho thấy kết quả của ứng dụng đầu tiên của hệ thống tối ưu hóa máy nén khí SUPCON, cũng là ứng dụng đầu tiên của hệ thống TCS-500. Nó có một giá trị gương mẫu quan trọng trong việc tối ưu hóa việc quản lý tập hợp.

Qingdao senkirin tire co., LTD. Energy management EMS and APC system optimization project


E-mail
skype
Aimer