Cơ sở của nhà máy xử lý nước thải ở quận Changning của thành phố Xian - 14 bộ.

Jul 21 , 2018

Vào tháng Tư năm 2017, công ty chúng tôi đã giành được các đối tượng mua sắm lưu lượng kế điện nhà máy xử lý nước thải thầu Changning District ở Tây An. Đây là dự án thứ ba trúng thầu mua lưu lượng kế điện của công ty chúng tôi ở Tây An cho đối tượng của nước thải nhà máy xử lý Tsaotan Kinh tế Phát triển Khu ở Tây An, Nhà máy nước khu công nghiệp Wanjia Weibei của thành phố Tây An. Tổng mức đầu tư vào các dự án PPP lên tới 210 triệu nhân dân tệ, tỷ lệ xây dựng 50 000 tấn / ngày, trong đó có tốc độ xây dựng của giai đoạn đầu tiên - 25 000tonn / ngày. Chất lượng của nước tại cửa hàng tương ứng với các tiêu chuẩn của loại A hạng nhất quốc gia và các yêu cầu về xử lý nước thải đô thị. 60% nước thải được tái chế và làm thức ăn cho mỗi người dùng, và 40% được thải ra sông Haohe ngoài nước sông.

Xi 'an changning sewage treatment project

E-mail
skype
Aimer